Projekt

Om projektet

Projekt

Rubrik

Om projektet

Projektperiod

Projektägare

Projektledare

Webb och sociala medier

Om projektet

information kommer

Om finansiering

Beviljat leaderstöd

Medfinansiering från XX (anges av resp. leaderområde)

Total finansiering

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och XX (anges av resp. leaderområde).

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden