AU-möte

Den 13/3 2024 håller arbetsutskottet digitalt möte. Projektansökningar med alla handlingar skall skickas in senaste den 6/3 2024.

Den 13/3 2024 håller arbetsutskottet digitalt möte. Projektansökningar med alla handlingar skall skickas in senaste den 6/3 2024.