Om oss

Leader Tornedalen är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Tornedalens fyra kommuner  –  Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda. 

Landsbygdsutveckling genom leadermetoden

 

Leader är en metod där näringslivet, ideella och offentliga parter arbetar tillsammans för att utveckla sin plats. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. De är också de som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Genom Leader finns möjlighet att söka stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till målen i leaderområdets strategi.

Vår strategi

Leaderområdet Tornedalen 2030 omfattar fyra kommuner: Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda. Leaderområden finns i hela Sverige och varje område har en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området.

Strategin utgör ramen för vår verksamhet under åren 2023-2027 och styr på så sätt vårt arbete och hur våra medel ska fördelas under perioden. Strategin baseras på lokala behov och har tagits fram i samarbete mellan offentlig, ideell och privat sektor. Strategin används bland annat för att styra styrelsens arbete med prioritering och urval av projektansökningar.

 

Vår personal och styrelse

Föreningens personal har till uppgift att stötta och hjälpa personer och organisationer som vill utveckla Tornedalen. Personalen finns både på leaderkontoret i Övertorneå och i norra samt södra delen av leaderområdet. Hör av dig för att få hjälp med din utvecklingsidé!

Leader Tornedalen är en ideell förening där arbetet leds av föreningens styrelse. Styrelsens ledamöter representerar organisationer från privat, ideell och offentlig sektor; till exempel tjänstepersoner och politiker från kommuner/Regionen, föreningsaktiva och företagare i området. Fördelningen mellan sektorerna är viktig  eftersom leadermetoden bygger på samverkan. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen arbetar utifrån utvecklingsstrategin och beslutar om fördelning av projektstöd.

     LÄS MER OM LEADER

     I SVERIGE HÄR