Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Genomförandeår
Loading

Projekt Händelsernas Centrum - Erbjuder konstupplevelser med konkreta exempel på hur kultur och konst påverkar våra livsmiljöer, upplevelser av platser och vårt mående i pågående och nära förestående förändringar.…

Hej Hemby kommer fortsätta utveckla det värdefulla samarbetet med lokala föreningar och byar som vill engagera sig för inflyttning och ha ett samarbete med rekryterande företag som vill utveckla nya metoder och samarbeten. Projektet blir också en naturlig samarbetspartner till de kommunala enheterna och lokala projekt som arbetar med tillväxt och attraktivitet.…

Projekt Batteri 616 - Skapar mötesplatser genom att timra upp en dansbana, iordningställa en motorgård för unga och en föreningslokal. Projektet samlar ihop fler målgrupper, ger ett stort utbud av aktiviteter och skapar ett besöksmål.…

Projektet ska skapa en pilotfilm för en antologi-tv-serie med övernaturliga historier från Tornedalen, inspelade i Tornedalen och med medverkande från Tornedalen både i team och framför kameran. Filmen kommer arbeta med ett minimalt team även samarbete med Meän ääni- Unga filmskapare i Tornedalen.…

Korpis utebad - Syftet med projektet är att på ett långsiktigt och hållbart sätt förlänga säsongen på utebadet. Detta genom att skapa nya aktiviteter, installera en bastu, grillplats och ett pooltäcke.…

Projektet Kyrkans Hus i Karungi - Skapar en naturlig samlingsplats, en trygghetspunkt för kommunbefolkningen. Lokalerna inreds för verksamhet och det ska byggas en utomhusscen. Olika aktiviteter kommer anordnas för barn och unga och en invigning är planerad att ske inom projektet.…

Projektet Bada i kultur - Skapar en attraktivitet och tillgänglighet för både lokalbor och besökare i Jukkasjärvi genom att utveckla kulturmiljön vid Jukkasjärvi hembygdsgård. En mötesplats som bidrar till förståelse bland olika folkgrupper/minoriteter.…

Projektet består i att identifiera tomma lokaler och företag med intresse av etablering, kartlägga och intervjua fastighetsägarna, inventera lokaler, intervjua företag och skapa register.…

Projektet ConKiruna - För unga, av unga i Kirunaområdet ska tillvarata de unga idéerna. Med hjälp av fler workshops och träffar ska både nya nätverk och ett stort konvent äga rum i Kiruna i februari 2024.…

Projektet Sportfiske - Jukkasjärvi ska skapa bättre förutsättning för sportfiske i området kring Jukkasjärvi. Genom att bygga brygga, införskaffa båtar med båthus och flytta samt inreda kåtor kommer de tillgängliggöra attraktiva naturområden.…