Styrelse

Styrelsens  ledamöter finns i hela Tornedalen och representerar både ideell, privat och offentlig sektor.

Styrelsen

Leader Tornedalen är i grunden ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor och är till formen en ideell förening. I styrelsen finns personer från de olika sektorerna. Samtliga ledamöter har ett starkt eget nätverk och styrelsen representerar de olika kommunerna, sektorerna och strategins inriktning.

Styrelsen fattar beslut om de utvecklingsinsatser som ska genomföras i området. Styrelsen ansvarar även för organisationen och arbetet med landsbygdsutvecklingen inom den strategi som Leader Tornedalen har.

vår Styrelse

Roland Haapalahti

Ordförande
roland.haapalahti@gmail.com

Jenny Söderström

Ledamot vice ordförande

Bengt Niska

Ledamot

Lena Antti

Ledamot

Oona Palokangas

Ledamot ungdom

Roland Kemppainen

Ledamot offentlig Övertorneå

Monica Perdal Täikkö

Ledamot offentlig Haparanda

Kenneth Nilsson

Ledamot offentlig Kiruna

Stig Töyrä

Ledamot Offentlig Pajala

Birgitta Rantatalo

Ersättare

Terese Östling

Ersättare

Johan Taavo

Ersättare

Jonny Johansson

Ersättare ungdom

Henry Barsk

Ersättare offentlig Övertorneå

Arne Esberg

Ersättare

Pia Hulkoff

Ersättare offentlig Haparanda

Sten Stridsman

Ersättare offentlig Kiruna

Malin Nygren

Ersättare offentlig Pajala

Mattias Spolander

Valberedningen

Tomas Mörtberg

Valberedningen

Lena Jatko

Valberedningen, sammankallande

Håkan Siggemo

Valberedningen