Så går det till

Från idé till resultat – Vi hjälper er genom processen!

Fyra steg till ditt projekt

 Ett projekt är en process med fyra olika steg. Från idé till projektansökan och till sist slutrapport. Till varje steg har vi tagit fram information för att hjälpa er att genomföra er idé.  

Steg 1

Komma igång

Framgångsrika bygder lyckas ofta tack vare att människor känner tillhörighet och samverkar. Det kan vara bra att samla ihop ett gäng och tillsammans med andra fundera över följande frågeställningar:

Varför behövs projektet?

Vad vill vi åstadkomma/uppnå genom projektet?

Vilka riktar sig projektet till?

Vad vill vi göra?

Läs på om Leader Tornedalens mål och insatsområden och kontakta leaderkontoret ifall du vill bolla din idé, den behöver inte vara färdigtänkt!

Steg 2

Skriva ansökan

När din ide har mognat och kan formas till ett konkret projekt är det dags att skapa en ansökan om projektstöd. Kontakta alltid leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan!

I ansökan kommer du bland annat få svara på frågor om bakgrunden till projektidén, mål, syfte och förväntat resultat. Du ska också bifoga en aktivitetsplan, budget och kostnadsunderlag till alla ugifter.

Vi på leaderkontoret hjälper dig i ansökningsprocessen.

Steg 3

Genomföra

När projektet är godkänt drar genomförandefasen igång. Då finns det en del grejer som är bra att tänka på. Du behöver ha struktur på projektets aktiviteter, den ideella tiden, kostnadsunderlag och regelbundet följa upp hur det går.

Detta underlättar vid ansökan om utbetalning för stöd och även att projektet når sitt förväntade resultat.

Steg 4

Avsluta

När projektet är klart ska det avslutas genom att slutrapporteras och ansöka om slututbetalning. 

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.