Leader

2014-2022

Leader 2014-2022

 

Föreningen Leader Tornedalen 2020 har genomfört lokalt ledd utveckling 2016–2022 och projekt är fortfarande pågående.

På hemsidan www.tornedalen2020.se finns information om projekt som både är pågående och slutredovisade.

Projekt T4

 

En samverkan mellan kommunerna Haparanda, Pajala, Kiruna och Övertorneå för att lägga grunden till en organisation som långsiktigt ska arbeta med utveckling, underhåll och finansiering av ett sammanhängande ledsystem.