Ansöka

Är ni redo att göra en ansökan?  Vi på kontoret är ert bollplank under hela processen.

Ansöka om projektstöd

När idén har mognat, är färdigtänkt och kan formuleras till ett konkret projekt är det dags att ansöka om projektstöd. Ansökan görs på Jordbruksverket men vi hjälper er igång och genom hela processen.

Inför ansökan behöver ni ha förberett alla ansökningshandlingar, fråga kontoret så vet ni säkert att alla underlag är korrekta.

Ansökningsprocessen

Fullmakt

Utse vem av er som ska ansvara för att fylla i ansökan och ansök om fullmakt hos Jordbruksverket. Personen behöver vara firmatecknare för er förening/organisation, eller ha en fullmakt av firmatecknaren. Ni kommer även att behöva skicka med ett protokoll som visar vem som är firmatecknare. Så snart du har blivit registrerad av Jordbruksverket, kan du logga in på Jordbruksverkets ”Mina sidor” och påbörja ansökningsprocessen.

Under tiden du väntar på fullmakten kan du börja kika på frågorna i ansökan om stöd.

Ansökan

Kontakta alltid leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan. Gå till mina sidor på Jordbruksverkets hemsida. Logga in med t.ex. Mobilt bank-id och gå till E-tjänster inom Mina sidor.

  • välj projektstöd/investeringstöd och företagsstöd och starta tjänsten
  • välj börja på en ny ansökan och fyll i uppgifter som efterfrågas
  • välj lokalt ledd utveckling genom Leader och kryssa i stöd inom Leader-lokalt ledd utveckling 2023-2027
  • välj insatsområde i samråd med leaderkontoret

Frågeställningarna som du ska svara på beror på vilket insatsområde som passar ert projekt. De handlar om att ha en konkret idé med bakgrund, syfte och mål. Du kommer få beskriva vad ni vill göra, varför och hur samt vad som behövs. Du kommer också få delge förväntat resultat och vad som händer efter projekttiden. Till din ansökan ska du bifoga budget, aktivitetsplan och kostnadsunderlag.

 

 

Ansökan beslutas av styrelsen

Ert projekt beslutas av Tornedalen 2030:s styrelse vid särskilda beslutsmöten (datum finns i kalendern)utifrån beslutade urvalskriterier. Styrelsen använder urvalskriterierna för att kunna göra en objektiv bedömning av projekten och bedöma ifall de ska gå vidare i urvalsprocessen. Projekten poängsätts utifrån strategin.

Om projektet uppfyller kraven och får tillräckligt många poäng blir det prioriterat. Leaderkontoret handlägger ansökan och sedan tas det slutgiltiga beslutet av Jordbruksverket.

 

 

 

 

 

 

 

Instruktionsfilm 

att ansöka hos Jordbruksverketklicka här

Inspiration

 

 Vill du ha tips, inspiration och läsa mer om leaderprojekt runt om i Sverige klicka dig vidare till Leader Sverige.