Styrelsemöte

Den 7-8/12 håller styrelsen möte i Haparanda.

Den 7-8/12 håller styrelsen möte i Haparanda.