Ungas idéer

Ungas idéer
Är du under 25 år och har en idé om hur din bygd kan utvecklas?
Ett av målen i vår strategi handlar om att området ska bli mer attraktivt för unga. Det når vi bäst genom att tillvarata era idéer. Vi bollar gärna din idé, kontakta Leaderkontoret!